Hilda HVB

Hit kommer flickor och unga kvinnor 15 t o m 20 år från hela landet,

Vi arbetar för att alla som bor hos oss skall känna sig hemma och vara trygga hela tiden. Personal bemannar boendet dygnet runt. Boendet är också skyddat av larm och viss kameraövervakning utomhus. Personalen bär alltid larm när man är utanför boendet.

På Hilda finns nio rum fördelade på tre korridorer. Dessa tre korridorer förenas av de gemensamma utrymmena. I huset finns flera platser för att sitta ner för samtal och samvaro.

Vårt boende är beläget i ett lugnt område i ett mindre samhälle, i närheten av flera städer. Detta ökar tillgången till ett varierat föreningsliv, och ger möjlighet till stegvisa möten med samhället.

Då det finns goda förbindelser med kollektivtrafik, tåg och buss, för både boende och besökande.

Det finns goda möjligheter till att när rörelsefriheten kan öka nyttja den lokala kollektivtrafiken för att ta sig runt. I omgivningarna finns vacker och omväxlande natur samt stora möjligheter till olika fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, idrott och bad.

Vi vänder oss till kvinnor i hela landet.

Stödboende

Hit kommer vuxna kvinnor och män från hela landet. Möjlighet finns att ta med sig barn. 

Vi erbjuder separata fullvärdiga lägenheter. Det ska kännas så normalt som det är möjligt att flytta in i en av våra lägenheter som är fullt möblerade och har tv och wifi. 

Lägenheterna är belägna i stadsmiljö med närhet till alla normala bekvämligheter och kommunikationer.  

Vid kommer vår skyddskonsulent att göra en säkerhetsbedömning och vi har möjligheter att anpassa det yttre skalskyddet till olika säkerhetsnivåer såväl vad gäller tillsyn som tekniska lösningar. 

Stödboende är inte en insats som omfattar behandling, men vi kan erbjuda samtalsstöd med terapeut som en öppenvårdsinsats för att hantera ett dåligt psykiskt mående. 

Vi förbereder oss för att söka tillstånd som skyddat boende när tillståndsplikt införs.